1. Trưởng Ban: Đ/c Dương Thị Thu Hải- Phó BTCB- Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch CĐ trường.

2. Phó Trưởng Ban biên tập: Đ/c Phan Thị Thu Hường- Phó HT.

3. Ủy viên BBT:

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo- GV- Tổ trưởng tổ MG 4-5;5-6 tuổi

- Đ/c Lê Thị Hà- GV- Tổ trưởng Tổ NT-MG3-4 tuổi;

- Đ/c Nguyễn Thị Hòa- GV- Phụ trách CNTT trường.